Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Verzending van goederen met Lithium Batterijen

Per 1 april 2016, zijn er door de International Air Transport Association (IATA) strengere regels doorgevoerd voor het vervoer van lithium-batterijen die worden verpakt en verzonden als losse/bulk (UN3480 / PI965).
Een behoorlijk aantal elektronische apparaten werken op oplaadbare (Lithium Ion) batterijen of op niet-oplaadbare (Lithium Metaal) batterijen. De nieuwe regelgeving is hierop van toepassing:
  • Lithium batterijen die individueel verpakt en verzonden worden. Bijvoorbeeld: Losse batterijen/Power Bank
  • Lithium batterijen die apart verpakt worden maar samen met een apparaat in eenzelfde doos verstuurd worden. Bijvoorbeel: een mobiele telefoon met een vervangbare Lithium batterij
  • Lithium Batterijen die in een toestel zitten en bijgevolg samen in dezelfde doos verstuurd worden. Voorbeeld: Een computer tablet met een geïntegreerde Lithium batterij die niet door de gebruiker kan verwijderd of vervangen worden
Om risico’s te vermijden en de veiligheid in de luchtvracht te garanderen, zijn strengere IATA voorschriften ingevoerd voor het transport van Lithium batterijen en dienen luchtvaartmaatschappijen strikter toe te zien op een correcte naleving van deze voorschriften.
Houd er rekening mee dat de verzender bij wet verantwoordelijk is voor het veilig transport van dergelijke goederen via de lucht en voor de volledige naleving van de IATA voorschriften. IATA heeft een informatiebrochure gepubliceerd die de verzender kan helpen om de regelgeving beter te begrijpen en na te leven.

Bovendien is iedere persoon, firma of entiteit die als verzender vermeld staat op de vrachtbrief van DHL Express bij wet verantwoordelijk voor de volledige naleving van de gewijzigde IATA-regelgeving, zelfs als de zending met de Lithium batterijen geen eigendom of product is van de persoon, firma of entiteit die op de vrachtbrief vermeld staat.
Om problemen te vermijden, vragen wij u om altijd vooraf DHL Express te verwittigen als u van plan bent om een zending met Lithium batterijen te versturen. Ons team van experts zal u met plezier wegwijs maken in de nieuwe IATA-regelgeving voor gevaarlijke goederen.
Als gevolg van een IATA / ICAO beslissing om met ingang van januari 2015 losse lithiumbatterijen op passagiersvliegtuigen te verbieden, is DHL Express ook niet in staat om deze batterijen in haar netwerk te accepteren. De IATA / ICAO-regelgeving geldt voor los verpakte Lithium Metal batterijen aangepast op Afdeling II, PI-968. Lithium Metal batterijen verpakt met apparatuur (PI-969) of vervat in apparatuur (PI-970) zijn als voorheen wel aanvaardbaar voor vervoer. Er is geen wijziging van de regelgeving voor de Lithium Ion batterijen.

Voor PI-967 en PI-970 is de eis dat de zending is beperkt tot maximaal 2 pakketten (elk maximaal 4 cellen of 2 batterijen in de apparatuur).

Als de zending uit meer dan 2 pakketten bestaat, is de toepassing van het lithium-batterijlabel (en verdere vereisten) van toepassing.

Deze beperking van 2 pakketten per zending treedt officieel per 1 januari 2017 in werking, omdat de reglementen een overgangsperiode van 12 maanden voorzien. Wij adviseren de verzenders dit echter zo snel mogelijk uit te voeren.

Naar aanleiding van de ICAO/IATA wijziging is PI-965 per 1 april 2016 verboden op passagiersvliegtuigen.

Als gevolg hiervan bieden wij een beperkte dienstverlening naar bepaalde bestemmingen. PI-965 Section II vereist een aparte goedkeuring op uw DHL account. Voor meer informatie over het vervoeren van lithium-batterijen, neem dan contact op met uw commercieel contactpersoon bij DHL. Lithium Ion-batterijen verpakt samen met de bijbehorende apparatuur in 1 verpakking (PI-966) of in het geval dat de batterij zich al in de apparatuur bevindt (PI-967), zijn toegestaan voor vervoer.

Belangrijk!

Lithium batterijen waarvan bekend is of vermoed wordt dat deze defect of beschadigd zijn, vormen een groot risico voor de veiligheid van personeel en faciliteiten. Deze zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan in vliegtuigen.
Wanneer u weet of vermoedt dat er zich een defecte of beschadigde Lithium batterij bevindt in een laptop, mobiele telefoon of ander apparaat, dan moet de batterij worden verwijderd vóór DHL de zending kan accepteren.